[:el]

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, με το διακριτικό τίτλο VAKAKIS WINES, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011 κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες, όχι μόνο λόγω της μεσούσης οικονομικής κρίσης, αλλά γιατί η ίδρυση μιας εταιρείας με αντικείμενο τη παραγωγή οίνου δεν ήταν δυνατή στη Σάμο. Και αυτό γιατί βάσει ενός αναγκαστικού νόμου του 1934 όλη η παραγωγή του Σαμιώτικου αμπελώνα έπρεπε να παραδίδεται στον οικείο συνεταιρισμό. Η αμφισβήτηση αυτού του παράλογου και ξεπερασμένου από το χρόνο καθεστώτος μας οδήγησε σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.

Η όλη υπόθεση βαδίζει προς το τέλος της, παρόλη την αρνητική στάση από την αρχή της υπόθεσης μέχρι και σήμερα του αρμόδιου Υπουργείου, που αντί να σταθεί αρωγός σε κάθε δημιουργικό στέκεται απέναντι, υπακούοντας στο Ελληνικό υπέρτατο αξίωμα, οι ψήφοι είναι πάνω από όλα.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, η επιχείρηση μέχρι το 2013 δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο οίνων και από το 2013 μέχρι σήμερα στην οινοποίηση και την εμπορία Σαμιώτικων Οίνων.

Παράγονται τρία (3) ξηρά κρασιά, δύο (2) ημίγλυκα και τρία (3) γλυκά. Στη προσεχή οινική περίοδο θα παραχθούν και τα πρώτα ημιαφρώδη.

Η απόφαση μας να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να υποστούμε όλη αυτή τη ταλαιπωρία, οφειλόταν στη απόλυτη πίστη μας σα Σαμιώτες, ότι αυτός ο θησαυρός που υπάρχει στη Σάμο δεν αξιοποιούνταν όπως έπρεπε από ένα βραδυκίνητο οργανισμό όπως η Ένωση, με αποτέλεσμα το μέλλον του Σαμιώτικου αμπελώνα να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Η ανάδειξη λοιπόν του πραγματικά μοναδικού Σαμιώτικου αμπελώνα και των παραγόμενων από αυτόν προϊόντων του είναι το κύριο μέλημά μας, γιατί μόνο μέσω της ανάδειξής του και η εταιρεία μας θα έχει ευοίωνο μέλλον.

Πέραν τούτου η φιλοσοφία λειτουργίας της εταιρείας μας είναι η παραγωγή μικρού αριθμού υψηλής ποιότητας και αισθητικής φιαλών από σπάνιες τοπικές γηγενείς ποικιλίες. Με αυτό τον τρόπο φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε σιγά – σιγά ένα αναγνωρίσιμο προϊόν το οποίο να έχει το δικό του κοινό. Ταυτόχρονα φιλοδοξούμε το κρασί της εταιρείας μας να γίνει ο πιο αναγνωρίσιμος ποιοτικός πρεσβευτής του Σαμιώτικου κρασιού στο εξωτερικό.

Ήδη εξάγουμε σε Κίνα, Hong – Kong και Ελβετία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ υπάρχει στα άμεσα σχέδια μας η επέκταση μας σε καινούργιες αγορές.

Με βάση τη φιλοσοφία μας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας έναντι του ανταγωνισμού συνοψίζονται στην επιλογή σταφυλιών από τα καλύτερα terroir του νησιού, στην ανάδειξη τοπικών γηγενών ποικιλιών, στη μη ύπαρξη δανεισμού, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην άμεση λήψη αποφάσεων.

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και αμπελώνες

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας εδρεύουν στη περιοχή Μ. Λάκκα Σάμου. Τέσσερα χιλιόμετρα νοτίως της πόλης του Καρλοβάσου στο δρόμο για το χωριό Κοντέϊκα. Το οικόπεδο της εταιρείας καταλαμβάνει μία έκταση 8 στρεμμάτων, εντός του οποίου μέχρι στιγμής οι στεγασμένοι χώροι καλύπτουν τα 450 τ.μ.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
8 ΚΡΑΣΙΑ

4 ξηρά κρασιά

2 ημίγλυκα κρασιά

3 γλυκά κρασιά

150 ΠΕΛΑΤΕΣ
5 ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Κίνα

Hong Kong

Ελβετία

Γερμανία

Ολλανδία

[:en]

OUR COMPANY

Our company, with the distinctive name VAKAKIS WINES, started working in 2011 under adverse circumstances, not only because of the financial crisis, but also because establishing a wine-producing company in Samos was not possible due to a 1934 law that obliged the entire produce of Samian vineyards to be given to the cooperative societies. The dispute of this absurd and outdated regime led us to lengthy judicial actions in Greece as well as in the European Union.

The case is coming to an enď in spite of the negative stance of the ministry in charge, which instead of supporting constructive creativity it is in opposition thus serving the Greek public office where getting votes is above all.

Therefore in this hostile environment, the company was active in wine sales until 2013, and from 2013 to the present in wine-making and selling Samian wines.

Three (3) dry (sec) wines, two (2) semi-sweet wines and three (3) (doux) sweet wines are being produced.

Our decision to follow this particular action and to bare all this hardship is based on our belief,as Samians, that this treasure that lies in Samos was not utilized as it should be by a slow-moving organization like the cooperative resulting in the serious doubt about the future of Samian vineyards.

Thus, the distinction of the unique Samoan vineyard with all its byproducts is our utmost objective because only in this way can our company have a promising future.

In addition, the philosophy of our company is the production of a small number of superior quality and highly aesthetic bottles from rare local indigenous varieties. In this way we aspire to slowly create a competitive product which will have its own clientele. We also aspire to make our wine the recognizable ambassador of Samoan wine abroad.

We already export to China, Hong-KongSwitzerland, Germany and Holland, while extension to new markets are in our immediate plans.

In short, the comparative advantages of our company are choice grapes and the best terroir of the island, promotion of indigenous local varieties, the non-existence of loans, control of working expenses and direct decision-making.

Investment in facilities and vineyards

Our facilities are based in the area of M. Lakka, Samos,four kilometres south of the town of Karlovasi on the road towards the village of Konteika. The company lot covers an area of 8000 square metres in which, for the time being, covered premises take up 450 square metres.

5 YEARS OF EXPERIENCE
8 WINES

4 dry wines

2 semi-sweet wines

3 sweet wines

150 CLIENTS
5 COUNTRIES OF EXPORT

China

Hong Kong

Switzerland

Germany

Holland

[:]